NABÓR 2024/2025

( INFORMACJA NIE DOTYCZY DZIECI  UCZĘSZCZAJACYCH DO NASZEGO PRZEDSZKOLA )
 

Dyrektor Przedszkola nr 8, informuje, że na rok szkolny 2024/2025 rekrutacja dzieci rozpoczyna się
od 01.03.2024 r. godz. 10:00 do 18.03.2024r do godz. 15:00- drogą elektroniczną.

Należy zalogować się na podanej stronie - wypełnić wniosek

https://przedszkola-ostrow-wielkopolski.nabory.pl/

 Wniosek należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do przedszkola- tylko pierwszego wyboru !

Obowiązkiem rodzica jest dostarczenie wniosku -  wraz z wszystkimi załącznikami
do sekretariatu Przedszkola nr 8 w celu potwierdzenia rejestracji w godzinach od 7:00 do15:00
w nieprzekraczalnym terminie do 18.03.2024 r.

Brak dostarczonych dokumentów, skutkować będzie wyłączeniem z udziału
w rekrutacji. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na przyjęcie dziecka. 

Lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zostanie wywieszona  27 marca 2024r. , a lista dzieci
przyjętych czyli dzieci rodziców, którzy potwierdzili wolę zapisu dziecka do przedszkola w systemie NABO
3 kwietnia 2024r  . Szczegóły rekrutacji w harmonogramie.

 
Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjetych nastąpi 5 kwietnia do godz. 10:00


Pobierz plik  Harmonogram Rekrutacji 2024-2025