NABÓR 2022/2023

 

Dyrektor Przedszkola nr 8, informuje, że na rok szkolny 2022/2023
rekrutacja dziecirozpoczyna się od 01.03.2022 r. godz. 10:00 do 17.03.2022r
drogą elektroniczną.

Należy zalogować się na podanej stronie:

https://przedszkola-ostrow-wielkopolski.nabory.pl/

Wniosek należy wypełnić i wydrukować i dostarczyć
do placówki tylko I wyboru !

Obowiązkiem rodzica jest dostarczenie wniosku i oświadczeń
do sekretariatu Przedszkola nr 8 w celu potwierdzenia rejestracji w godzinach od 7:00 do15:00 w nieprzekraczalnym terminie do 17.03.2022.

Dostarczenie dokumentów jest dobrowolne, jednak ich brak skutkować będzie wyłączeniem z udziału w rekrutacji.
Przypominamy także, że kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.
O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje liczba punktów uzyskana na podstawie spełnianych kryteriów naboru, wyszczególnionych w art. 131 ust. 2-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)


Promocja Przedszkola 2022