Dyrektor Przedszkola nr 8 im. Krasnala Hałabały informuje, że sprawozdania finansowe placówki za rok 2018 zostały opublikowane na stronie
https://ocuw.bip.gov.pl