Przedszkole nr 8 Krasnal Hałabała zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej
https://www.przedszkole8.edu.pl 
zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
Ułatwienia na stronie internetowej:
Strona przedszkola posiada następujące ułatwienia:
 
 • możliwość przeglądania serwisu na telefonach, smartfonach, tabletach i innych urządzeniach mobilnych,
 • możliwość korzystania ze strony na różnych przeglądarkach (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer), różnych platformach systemowych (np. Windows, Linux) oraz na komputerach z wolnym internetem
 • HTML5
 • polepszenie pozycji serwisu w wyszukiwarkach internetowych (łatwiej znaleźć nas np. W tzw. 'Googlach')
 • zwiększenie szybkości ładowania serwisu,
 • podwyższony kontrast (niebieskie tło, czerwone, czarne, zielone i białe litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie za pomocą mechanizmów wbudowanych w przeglądarki internetowe
 • podświetlane linki.
Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 28.09.2020r.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest 
Dorota Nowacka, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 591 15 18.
Można skontaktować się również drogą pocztową na adres:
Przedszkole 8 Krasnal Hałabała,
ul. Al. Słowackiego 4,
63-400 Ostrów Wielkopolski.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 
Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
https://www.rpo.gov.pl/
Data publikacji strony internetowej: 2014-04-13.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.
 
Dostępność architektoniczna
 
Do budynku prowadzi główne wejście od ul. Słowackiego 4 jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. Aby dostać się do budynku należy pokonać furtkę oraz odległość 13 m
Budynek przedszkola jest parterowy. Do budynku prowadzą trzy wejścia.
 1. WEJŚCIE I            -              Aby wejść do budynku  należy pokonać 4 stopnie (jest dostępny podjazd) oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie, dzwonek znajduje się po prawej  stronie na wysokości 128 cm i dzwonek do personelu na wysokości 147
 2. WEJŚCIE II          -              Aby wejść do budynku należy pokonać 4 stopnie oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie przy pomocy kodu umieszczonego na wysokości 123 cm
 3. Od strony dostaw kuchennych znajduje się III wyjście, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne dla personelu.
 4. Budynek jest jednopoziomowy (tylko poziom 0) - brak jest schodów i windy, w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli
 5. W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.
 6. Toaleta dla klientów przedszkola nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 7. Na parkingu przed budynkiem nie wyznaczono miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 8. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
 9. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 Aplikacje mobilne
 
Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych